RadioFonia

Radiofonia, czyli system rozpowszechniania drogą radiową publicznie dostępnych audycji.
Rozgłośnia radiowa – instytucja opracowująca i nadająca program radiowy. Zazwyczaj dysponuje własnym studiem radiowym, aparaturą do rejestracji i obróbki dźwięku oraz redakcją.

1 lutego 1925 roku o godzinie 18.00, stacja Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie podjęła programową pracę nadawczą na fali 385 metrów. Stacja została zarejestrowana jako doświadczalna stacja fabryczna. Datę tę uważa się za dzień narodzin polskiej radiofonii.

Z kolei 27 kwietnia 1927 roku w Poznaniu zapoczątkowała swoją działalność trzecia polska stacja radiofoniczna (po Warszawie i Krakowie). Od tego momentu radio stało się wówczas nieodłącznym elementem życia.

Ponad 50 radioodbiorników, ich obrazy z reklamach i na plakatach przybliżają radiofonię doby lat międzywojennych, dziedzinę dziś niemal całkowicie zapomnianą. W tym okresie aparat radiowy był nie tylko przedmiotem użytkowym – był też symbolem nowatorstwa i zamożności.