Nagrania dla telewizji Polskiej (reportaż) – amatorska służba radiokomunikacyjna (ASR) – SOTA – Małopolska

Nagrania dla telewizji Polskiej (reportaż) - amatorska służba radiokomunikacyjna (ASR) - SOTA - Małopolska