161 RadioTeam

161RT – Grupa łączności obywatelskiej CB radio.

Polska grupa łączności obywatelskiej CB Radio „161RT” została utworzona w odpowiedzi na zainteresowanie zrzeszania się miłośników, sympatyków a przede wszystkim aktywnych użytkowników pasma obywatelskiego CB radio w ramach organizacji Radio Team Polska.

Wywoławcze kanały (częstotliwości) i modulacje dla grupy 161RT:

#1 – CB radio, kanał 12 (27,100 MHz) modulacja FM – [CB12FM]
#2 – CB radio, kanał 30 (27,300 MHz) modulacja SSB (USB) – [CB30USB]

Przydzielane indywidualne znaki wywoławcze (kryptonimy / wywołania) oparte są o znany w środowisku CB Radio system tzw. Dywizjonów AT (prefiksy).

Prefiks (dywizjon) dla Polski to: 161

Przydzielany przez Radio Team Polska znak / wywołanie / kryptonim (dla przykładu: 161RT001) składa się z:

161 – dywizjon (Polska), RT – Radio Team, 001 – indywidualny, prywatny numer członka grupy, przydzielany losowo (3 cyfry).

Pamiętaj aby pracować w eterze z CB radia spełniającego wymagania określone w normach ETSI EN 300 135 oraz ETSI EN 300 433.

Na powyższych warunkach mogą być używane jedynie urządzenia CB dopuszczone do obrotu (art. 153 ust 1. Prawo telekomunikacyjne)posiadające deklarację zgodności z zasadniczymi wymaganiami, lub posiadające wydaną na podstawie wcześniejszych przepisów homologację, certyfikat zgodności.

Zgodnie z § 3 pkt 5 powyższego rozporządzenia nie wymaga pozwolenia używanie urządzeń przeznaczonych do używania wyłącznie w zakresie częstotliwości od 26,960 do 27,410 MHz typu PR27, spełniających wymagania określone w normach ETSI EN 300 135 oraz ETSI EN 300 433, przy czym dopuszczalna moc wyjściowa nadajnika pracującego z modulacją FM wynosi do 4 W mocy fali nośnej, z AM wynosi do 4 W mocy fali nośnej, a z SSB do 12 W szczytowe mocy obwiedni (PEP).

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel (sprzedawca) ma obowiązek dołączyć do urządzenia radiowego CB podlegającego obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, deklarację zgodności (art. 158 ust 2. Prawo telekomunikacyjne).