sob.. cze 15th, 2024

161 RadioTeam

161RT – Grupa łączności obywatelskiej CB radio.

Polska grupa łączności obywatelskiej CB Radio „161RT” została utworzona w odpowiedzi na zainteresowanie zrzeszania się miłośników, sympatyków a przede wszystkim aktywnych użytkowników pasma obywatelskiego CB radio w ramach organizacji Radio Team Polska.

Wywoławcze kanały (częstotliwości) i modulacje dla grupy 161RT:

#1 – CB radio, kanał 35 (27,350 MHz) modulacja FM – [CB35FM]
#2 – CB radio, kanał 30 (27,300 MHz) modulacja SSB (USB) – [CB30USB]

Przydzielane indywidualne znaki wywoławcze (kryptonimy / wywołania) oparte są o znany w środowisku CB Radio system tzw. Dywizjonów AT (prefiksy).

Prefiks (dywizjon) dla Polski to: 161

Przydzielany przez Radio Team Polska znak / wywołanie / kryptonim (dla przykładu: 161RT001) składa się z:

161 – dywizjon (Polska), RT – Radio Team, 001 – indywidualny, prywatny numer członka grupy, przydzielany losowo (3 cyfry).

Pamiętaj aby pracować w eterze z CB radia spełniającego wymagania określone w normach ETSI EN 300 433.