niedz.. lip 21st, 2024

EmComTeam

EmComTeam – ECT (Emergency Communication Team) – Zespół ds. radiokomunikacji kryzysowej.


EmComTeam (ECT) realizuje i zachęca do podejmowania kroków niezbędnych w celu umożliwienia stacjom amatorskim odpowiedniego przygotowania się i zapewnienia gotowości do zaspokojenia zapotrzebowania radiokomunikacyjnego na wypadek konieczności udzielenia pomocy w przypadku katastrof.

Zgodne z Światową Konferencją Radiokomunikacyjną WRC-03 – Genewa, 2003 r.


EmComTeam – ECT Polska utworzono w odpowiedzi na zainteresowanie zrzeszania, kształcenia, formowania oraz prowadzenia realnych ćwiczeń dla osób dysponujących odpowiednim poziomem wiedzy oraz umiejętności z zakresu budowy i obsługi infrastruktury telekomunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem radiokomunikacji jako systemu łączności bezprzewodowej, będącego strategicznym ogniwem łączności krytycznej.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu współpracujących radiotechników i radiooperatorów, w ramach EmComTeam Polska powstają techniczne projekty radiokomunikacyjne oraz prowadzone są cykliczne ćwiczenia teoretyczno-praktyczne o charakterze radiokomunikacyjnym – kryzysowym, poprzedzone odpowiednimi kursami i szkoleniami.

EmComTeam – SP9FUN (161RT001)

EmComTeam – ECT Polska bazuje na fundamentach bezwzględnych zasad i norm etycznych przestrzeganych przez organizację RadioTeam Polska, ze szczególnym uwzględnieniem Regulaminu Radiokomunikacyjnego – w tym zapisów dotyczących Amatorskiej Służby Radiokomunikacyjnej (ASR) jak i Kodeksu Radioamatorskiego – TRAC (The Radio Amateur’s Code) Paula Segala z roku 1928.
Podczas korespondencji radiowych CB radio oraz PMR446, respektowana jest prywatność i anonimowość rozmówcy.
W czasie ćwiczeń w eterze, EmComTeam nie wydaje poleceń, rozkazów, zadań.Podstawowe, simpleksowe częstotliwości radiowe EmComTeam (fonia):

137,7 kHz *LF – 2200 mLSB (2K5J3E / J1E)Amatorska Służba RadiokomunikacyjnaUstalenia ECT
477,0 kHz *MF – 630 mLSB (2K5J3E / J1E)Amatorska Służba RadiokomunikacyjnaUstalenia ECT
1900 kHz *MF – 160 mLSB (J3E)Amatorska Służba RadiokomunikacyjnaUstalenia ECT
3,760 MHzHF – 80 mLSBAmatorska Służba RadiokomunikacyjnaRegion 1 IARU
7,110 MHzHF – 40 mLSBAmatorska Służba RadiokomunikacyjnaRegion 1 IARU
14,300 MHzHF – 20 mUSBAmatorska Służba RadiokomunikacyjnaRegion 1 IARU
18,160 MHzHF – 17 mUSBAmatorska Służba RadiokomunikacyjnaRegion 1 IARU
21,360 MHzHF – 15 mUSBAmatorska Służba RadiokomunikacyjnaRegion 1 IARU
24,980 MHzHF – 12 mUSBAmatorska Służba RadiokomunikacyjnaUstalenia ECT
27,060 MHzHF – 11 mN-FMPasmo obywatelskie – CB radio kanał 9 (CB9FM)Ustalenia ECT
27,300 MHzHF – 11 mUSBPasmo obywatelskie – CB radio kanał 30 (CB30USB)Ustalenia ECT
28,980 MHzHF – 10 mUSBAmatorska Służba RadiokomunikacyjnaUstalenia ECT
29,100 MHzHF – 10 mN-FMAmatorska Służba RadiokomunikacyjnaUstalenia ECT
51,550 MHzVHF – 6 mN-FM (10K0F9E) DCS: 114Amatorska Służba RadiokomunikacyjnaUstalenia ECT
70,260 MHzVHF – 4 mN-FMAmatorska Służba RadiokomunikacyjnaUstalenia ECT
144,350 MHz
(Main Freq.)
VHF – 2 mSSB (Pol. V)Amatorska Służba Radiokomunikacyjna (Częstotliwość główna)Ustalenia ECT
144,550 MHzVHF – 2 mFMAmatorska Służba RadiokomunikacyjnaUstalenia ECT
439,550 MHzUHF – 70 cmFMAmatorska Służba RadiokomunikacyjnaUstalenia ECT
446,03125 MHzUHF – 67 cmN-FMPasmo obywatelskie – PMR446 kanał 3 (PMR3)Ustalenia ECT
10,4898 GHzSHF – 3 cmUSB (2K7J3E) AMSAT P4A NBAmatorska Służba RadiokomunikacyjnaUstalenia ECT
XxXxXxXxXxX XxXxXxXxXxXXxXxXxXxXxX XxXxXxXxXxXXxXxXxXxXxX XxXxXxXxXxXWewnętrzne kanały modulacji FM / SSB oraz standardów (DV) GSM i STANAG dla EmComTeam Polska.Ustalenia ECT