niedz.. lip 21st, 2024

Stacje bezobsługowe (kat. 5)

Pozwolenie kategorii 5 (stacje bezobsługowe – tzw. stacje automatyczne): wydawane jest osobie, która ukończyła 18 lat oraz posiada świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny. Uprawnia do używania stacji amatorskiej bezobsługowej dla określonej w pozwoleniu częstotliwości do 30 MHz z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 Wpowyżej 30 MHz z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 15 W. Pozwolenie wydawane jest na okres nieprzekraczający 5 lat.

Projekty oraz urządzenia wdrożone (uruchomione) które zostają wygaszane / wyłączone.


SR9WXFM (144,950 MHz) – Pozwolenie radiowe wygaszone. Eksperymentalna, automatyczna, foniczna stacja pogodowa. Projekt wygaszony / wyłączony ze względu na wykorzystywanie częstotliwości niezgodnej z band planem IARU R1.


SR9C4FM (144,8625 MHz) – Pozwolenie radiowe do 20 XI 2025 r. Cyfrowo-analogowa bramka głosowa globalnej sieci EchoLink. Projekt wygaszony / wyłączony ze względu na brak możliwości rejestracji sufiksu „C4FM” w sieci EchoLink. Na podstawie SR9C4FM powstała stacja SR9AMS nadająca początkowo na częstotliwości 144,850 MHz.


SR9AMS (144,850 MHz) – Pozwolenie radiowe zmienione (zmiana częstotliwości na 145,2375 MHz). Cyfrowo-analogowa bramka głosowa globalnej sieci EchoLink. Od 17 XI 2021 r. przesunięcie do segmentu głosowych bramek analogowych.


SR9AMS (145,2375 MHz) – Pozwolenie radiowe do 03 II 2026 r. Aanalogowo-cyfrowa bramka głosowa globalnej sieci EchoLink. Projekt wygaszany / wyłączony ze względu na budowę analogowego, fonicznego, wielozakresowego radioprzemiennika SR9RT (145,6375 MHz) w tej samej lokalizacji.


SR9IVG (70,290 MHz) – Pozwolenie radiowe zmienione (zmiana częstotliwości na 70,260 MHz). Eksperymentalna, foniczna bramka internetowa sieci EchoLink. Od 6 XII 2021 r. zmiana częstotliwości na 70,260 MHz.


SR9IVG (70,260 MHz) – Pozwolenie radiowe do 20 XI 2025 r. Eksperymentalna, foniczna bramka internetowa sieci EchoLink. RadioEksperyment, projekt wygaszany / wyłączony.


SR9POL (50,530 MHz) – Pozwolenie radiowe do 3 II 2026 r. Foniczna bramka internetowa sieci EchoLink. Projekt wygaszany.


SR9GP (438,650 MHz) – Pozwolenie radiowe do 23 IX 2024 r. Analogowy, foniczny radioprzemiennik FM. Projekt wygaszany ze względu na budowę analogowego, fonicznego, wielozakresowego radioprzemiennika SR9RT (438,6375 MHz).


SR9ABC (51,990 MHz) – Pozwolenie radiowe do 27 VII 2027 r. Pierwszy w Polsce analogowy, foniczny radioprzemiennik FM. Projekt wygaszony / wyłączony ze względu na budowę analogowego, fonicznego, wielozakresowego radioprzemiennika SR9RT (51,990 MHz).


SR9FUN (29,660 MHz) – Pozwolenie radiowe do 5 XI 2023 r. Analogowy, foniczny radioprzemiennik krótkofalowy FM. Projekt wygaszony / wyłączony ze względu na budowę analogowego, fonicznego, wielozakresowego radioprzemiennika SR9RT (29,660 MHz).