Stacje bezobsługowe (kat. 5)

Pozwolenie kategorii 5 (stacje bezobsługowe – tzw. stacje automatyczne): wydawane jest osobie, która ukończyła 18 lat oraz posiada świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny. Uprawnia do używania stacji amatorskiej bezobsługowej dla określonej w pozwoleniu częstotliwości do 30 MHz z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 Wpowyżej 30 MHz z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 15 W. Pozwolenie wydawane jest na okres nieprzekraczający 5 lat.