pon.. maj 27th, 2024

SR9ABC

Aktualizacja: 20 VII 2023

Pierwszy w Polsce!
Analogowy, foniczny przemiennik FM w bardzokrótkofalowym paśmie BKF, na fali 6 metrów
VHF Analog Voice Repeater for 6 meters band

Od 20 VII 2023 roku projekt wygaszany na rzecz Multiband RPT o znaku SR9RT.

Znak: SR9ABC
Częstotliwość TX: 51,990 MHz
Częstotliwość RX: 51,390 MHz
Klasa emisji: 10K0F9E (N-FM)
DCS: 114
Duplekser: IK-Telecom DPRE4-4(50)
Antena
:
Radioland – GP6M5/8 (5/8 λ)
TX: Motorola (Radius) M216 (LB)
RX: Motorola (Radius) M216 (LB)
Zasilacz: Pulsar PSB30012200 (13,8 V / 20 A)
Moc: 15 W
Akumulator: 85 Ah
CPU: Microsat – RPTC
Loc. KN09gp
QTH: Szczawnica – Góra Przehyba 1175 m n.p.m. (Teren schroniska)

Operator: Paweł SP9FUN
Opiekun: Paweł SP9FUN

Na podstawie pozwolenia UKE: DC.WML.5101.3352.2022.2

Status TX: QRT (W trakcie budowy)

QRZ.COM:  www.qrz.com/db/SR9ABC

Cel 1: Zwiększenie aktywności FM (emisją F9E) na fali o długości 6 metrów (50 MHz)

Cel 2: Budowa analogowego przemiennika BKF wielkiego zasięgu

Opis:

Do budowy przemiennika wykorzystano dwie radiostacje Motorola (Radius) M216 z pasma tzw. „Low Band”. Po dostarczeniu zasilania (13,8 V) urządzenia radiowe włączają się na zaprogramowane częstotliwości TX i RX. Ustalona częstotliwość 51,990 MHz jest ostatnią, 19stą częstotliwością wyznaczoną przez IARU Region 1 do wykorzystywania na rzecz cyfrowych (DV) lub analogowych radioprzemienników pracujących z tzw. „shift’em” -600 kHz w paśmie o długości fali 6 metrów, amatorskiej służby radiowej.

Radiostacja nadawcza oraz odbiorcza radioprzemiennika SR9ABC (51,990 MHz / 51,390 MHz)

W radiostacji nadawczej zaprogramowano częstotliwość wynoszącą 51,990 MHz a moc wyjściową ustawiono na 20 W (uwzględniono tłumienie dupleksera). Dewiacja nadajnika nie przekracza 1,5 kHz. Dodatkowo nadajnik emituje ciągły binarny strumień danych FSK w standardzie DCS (kod: 114).

Wzmacniacz mocy w.cz. (PA) radiostacji nadawczej (TX)

W radiostacji odbiorczej zaprogramowano częstotliwość wynoszącą 51,390 MHz. Czułość odbiornika wynosi -127,5 dBm. Blokada szumów (SQ), otwiera się przy poziomie sygnału o wartości -122,0 dBm.

Część radiowa nadawcza i odbiorcza – Motorola (Radius) M216 (LB)

Radioprzemiennik SR9ABC podłączony będzie do sterownika Microsat – RPTC.

Przemiennik nadaje (TX) przez 15 sekund od jego aktywacji, czyli po otwarciu w odbiorniku (RX) blokady szumów (SQ). Czas nadawania radioprzemiennika (15 sek.) liczony jest od momentu zamknięcia blokady szumów w odbiorniku (RX). Rozpoczęcie nadawania SR9ABC sygnalizowane jest tonem o częstotliwości akustycznej 500 Hz które trwa 50 milisekund. Przed końcem nadawania również generowany jest ton 500 Hz trwający 50 ms. Każdorazowo, podczas pracy radioprzemiennika SR9ABC (TX), po otwarciu blokady szumów SQ w odbiorniku (RX), generowany jest ton akustyczny o częstotliwości 1125 Hz o długości 75 milisekund po czasie 250 milisekund od momentu zamknięcia blokady szumu SQ w odbiorniku (RX).

Podczas braku aktywacji radioprzemiennika przez 3 minuty, po jego załączeniu (TX) generowany jest znamiennik SR9ABC kodem Morsa (CW) o częstotliwości akustycznej 700 Hz i prędkości 24 WPM. Podczas trwania transmisji odbieranego sygnału, co 60 sekund generowany jest znamiennik SR9ABC kodem Morsa (CW) o częstotliwości akustycznej 700 Hz i prędkości 24 WPM o niższym poziomie akustycznym (-9 dB).

Antena Radioland – GP6M5/8 (5/8 λ) radioprzemiennika SR9ABC