pon.. maj 27th, 2024

Emisje radiowe

Aktualne oznaczenia emisji radiowych według ITU obowiązują od 1 stycznia 1982 r. Przyjęto oznaczenie za pomocą trzech znaków (do 1982 roku mogło być ono uzupełnione jeszcze dwoma symbolami).

W podstawowym oznaczeniu rodzaju emisji:

 • pierwszy symbol oznacza typ modulacji fali nośnej
 • drugi określa charakter sygnału modulującego falę nośną
 • trzeci – rodzaj przesyłanych informacji

np. modulacja:

 • CW – fala ciągła z kluczowaną nośną to klasa emisji: A1A
 • AM – telefonia dwuwstęgowa z modulacją amplitudy to klasa emisji: A3E
 • SSB – telefonia jednowstęgowa z wytłumioną falą nośną to klasa emisji: J3E
 • FM – telefonia z modulacją częstotliwości to klasa emisji: F3E

Parametry podstawowe emisji (Według ITU – 2016 r.)

Modulację wykorzystywaną wyłącznie w przypadku krótkich okresów i do celów mniej istotnych
(często w przypadkach takich jak identyfikacja lub wywoływanie połączeń) można pominąć pod
warunkiem, że tym samym nie wzrośnie wskazana niezbędna szerokość pasma.

Pierwszy symbol – Typ modulacji fali nośnej

 • N – Emisja niemodulowanej fali nośnej
  Emisja, w której główna fala nośna jest modulowana amplitudowo (łącznie z przypadkami, w których występują podnośne z modulacją kątową):
  • A – Dwuwstęgowa
  • H – Jednowstęgowa, pełna fala nośna
  • R – Jednowstęgowa, fala nośna zredukowana lub o zmiennym poziomie
  • J – Jednowstęgowa, fala nośna wytłumiona
  • B – Niezależne wstęgi boczne
  • C – Częściowo wytłumiona wstęga boczna
 • Emisja, w której główna fala nośna jest modulowana kątowo:
  • F – Modulacja częstotliwości
  • G – Modulacja fazy
  • D – Emisja, w której główna fala nośna jest modulowana amplitudowo i kątowo równocześnie, albo według z góry ustalonej kolejności
 • Emisja impulsowa (Emisje, w których główna fala nośna jest modulowana bezpośrednio przez sygnał zakodowany w postaci skwantowanej (np. modulacja impulsowo-kodowa) powinny być oznaczone według oznaczeń w/w):
  • P – Ciąg impulsów niemodulowanych:
  • K – z zastosowaną modulacją amplitudy
  • L – z zastosowaną modulacją szerokości / czasu trwania impulsu
  • M – z zastosowaną modulacją położenia / fazy
  • Q – z zastosowaniem modulacji kątowej fali nośnej w trakcie kątowej fazy impulsu
  • V – wytwarzany z zastosowaniem kombinacji powyższych metod lub w inny sposób
  • W – Przypadki niewymienione powyżej, w których emisja składa się z fali nośnej modulowanej równocześnie lub według z góry ustalonej kolejności, przy zastosowaniu kombinacji co najmniej dwóch spośród następujących metod: amplitudowej, kątowej lub impulsowej
  • X – Inne przypadki nieuwzględnione powyżej

Drugi symbol – Charakter sygnału (-ów) modulującego (-ych) główną falę nośną

 • 0 – Sygnał niemodulowany
 • 1 – Pojedynczy kanał niosący informację skwantowaną lub cyfrową, bez użycia podnośnej modulującej
 • 2 – Pojedynczy kanał niosący informację skwantowaną lub cyfrową z użyciem podnośnej modulującej
 • 3 – Pojedynczy kanał niosący informację analogową
 • 7 – Dwa lub większa liczba kanałów niosących informację skwantowaną lub cyfrową
 • 8 – Dwa lub większa liczba kanałów niosących informację analogową
 • 9 – Sygnał mieszany, z jednym lub większą liczbą kanałów niosących informację skwantowaną lub cyfrową, w połączeniu z jednym lub większą liczbą kanałów niosących informację analogową
 • X – Przypadki nieujęte powyżej

Trzeci symbol – Rodzaj przesyłanych informacji

 • N – Transmisja informacji nie występuje
 • A – Telegrafia – odbiór słuchowy
 • B – Telegrafia – odbiór automatyczny
 • C – Faksymile
 • D – Transmisja danych, telemetria, zdalne sterowanie
 • E – Telefonia (łącznie z radiofonią)
 • F – Telewizja (wideo)
 • W – Kombinacja powyższych przypadków
 • X – Przypadki gdzie indziej nieuwzględnione

Szerokość pasma:

Niezbędna szerokość zajmowanego pasma zapisywana jest w postaci trzech cyfr i jednej litery. Litera używana jest jako separator dziesiętny oraz określa jednostkę. Pierwszym znakiem nie powinny być ani zero ani litery K, M lub G. Literą H oznacza herc, K oznacza kiloherc, M oznacza megaherc. Na przykład: 500H oznacza 500 Hz, 2M50 oznacza 2,5 MHz. Pierwszy znak musi być cyfrą od 1 do 9, drugi to litera H, K lub M.

Przykłady:

 • 0,002 Hz = H002
 • 6 kHz = 6K00
 • 1,25 MHz = 1M25
 • 0,1 Hz = H100
 • 12,5 kHz = 12K5
 • 2 MHz = 2M00
 • 25,3 Hz = 25H3
 • 180,4 kHz = 180K
 • 10 MHz = 10M0
 • 400 Hz = 400H
 • 180,5 kHz = 181K
 • 202 MHz = 202M
 • 2,4 kHz = 2K40
 • 180,7 kHz = 181K
 • 5,65 GHz = 5G65