niedz.. lip 21st, 2024

IARU

IARU – Międzynarodowa Unia Radioamatorska (ang. International Amateur Radio Union) to organizacja międzynarodowa ruchu krótkofalarskiego, założona 18 kwietnia 1925 roku w Paryżu.

Przedstawicielstwa IARU działają niezależnie w poszczególnych regionach (R1, R2, R3), na które podzielony jest świat. W regionach tych obowiązują odrębne przepisy i różny podział częstotliwości (BandPlan).

WWW.IARU.ORG