sob.. cze 15th, 2024

CB radio

CB radio – łączność radiowa w paśmie obywatelskim.

CB radio (z ang. Citizen Band – pasmo obywatelskie) – pasmo 11 metrów (KF, HF) w okolicy częstotliwości 27 MHz.

W odróżnieniu od Amatorskiej Służby Radiokomunikacyjnej (krótkofalarstwa), użytkownikiem CB Radia może być każdy, bez konieczności posiadania uprawnień / licencji.

Urządzenia CB radio w Polsce można używać bez pozwoleń.

Najnowszą regulacją prawną tej kwestii jest Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz.U. 2022 poz. 567).

Zgodnie z § 3 pkt 5 powyższego rozporządzenia nie wymaga pozwolenia używanie urządzeń przeznaczonych do używania wyłącznie w zakresie częstotliwości 26,960 – 27,410 MHz:
a) typu PR27, spełniających wymagania określone w normach wprowadzających normę ETSI EN 300 433,
b) z modulacją kątową lub z emisją DSB-AM lub z emisją SSB-AM, spełniających wymagania określone w normach wprowadzających normę ETSI EN 300 433, przy czym dopuszczalna moc wyjściowa nadajnika pracującego z modulacją kątową wynosi do 4 W mocy fali nośnej, z DSB-AM wynosi do 4 W mocy fali nośnej, a z SSB-AM do 12 W szczytowej mocy obwiedni.

Na powyższych warunkach mogą być używane jedynie urządzenia CB dopuszczone do obrotu (art. 153 ust 1. Prawo telekomunikacyjne), posiadające deklarację zgodności z zasadniczymi wymaganiami, lub posiadające wydaną na podstawie wcześniejszych przepisów homologację, certyfikat zgodności.

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel (sprzedawca) ma obowiązek dołączyć do urządzenia radiowego CB podlegającego obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, deklarację zgodności (art. 158 ust 2. Prawo telekomunikacyjne).

Aktualnie obowiązujące uregulowania prawne w Polsce nie zabraniają korzystania z urządzeń nadawczo-odbiorczych typu CB Radio podczas kierowania pojazdem.

Lista 40 kanałów radiowych i częstotliwości CB radio:

1 26,960 MHz 10 kHz
2 26,970 MHz 10 kHz
3 26,980 MHz 10 kHz
3A 26,990 MHz 10 kHz
4 27,000 MHz 10 kHz
5 27,010 MHz 10 kHz
6 27,020 MHz 10 kHz
7 27,030 MHz 10 kHz
7A 27,040 MHz 10 kHz
8 27,050 MHz 10 kHz
9 27,060 MHz 10 kHz
10 27,070 MHz 10 kHz
11 27,080 MHz 10 kHz
11A 27,090 MHz 10 kHz
12 27,100 MHz 10 kHz
13 27,110 MHz 10 kHz
14 27,120 MHz 10 kHz
15 27,130 MHz 10 kHz
15A 27,140 MHz 10 kHz
16 27,150 MHz 10 kHz
17 27,160 MHz 10 kHz
18 27,170 MHz 10 kHz
19 27,180 MHz 10 kHz
19A 27,190 MHz 10 kHz
20 27,200 MHz 10 kHz
21 27,210 MHz 10 kHz
22 27,220 MHz 10 kHz
24 27,230 MHz 10 kHz
25 27,240 MHz 10 kHz
23 27,250 MHz 10 kHz
26 27,260 MHz 10 kHz
27 27,270 MHz 10 kHz
28 27,280 MHz 10 kHz
29 27,290 MHz 10 kHz
30 27,300 MHz 10 kHz
31 27,310 MHz 10 kHz
32 27,320 MHz 10 kHz
33 27,330 MHz 10 kHz
34 27,340 MHz 10 kHz
35 27,350 MHz 10 kHz
36 27,360 MHz 10 kHz
37 27,370 MHz 10 kHz
38 27,380 MHz 10 kHz
39 27,390 MHz 10 kHz
40 27,400 MHz 10 kHz

Kanały CB radio w Polsce:
W Polsce przyjęło się prowadzić korespondencje modulacją AM.

CB radio kanał 9 (tzw. alarmowy / ratunkowy)
Kanał służący wyłącznie do wzywania pomocy w nagłych wypadkach. Nie należy prowadzić na tym kanale prywatnych rozmów.

CB radio kanał 35 (tzw. 161 „RadioTeam” lub „Romeo Tango”)
Umowny kanał roboczy 161RT czyli grupy łączności obywatelskiej CB radio. Na tym kanale prowadzone są korespondencje modulacją FM (CB35FM)

CB radio kanał 16 (tzw. offroad’owy)
4 x 4 = 16 to proste! 😉 Kanał 16 przeznaczony jest do komunikowania się z offroad’owcami i pasjonatami jazdy terenowej podczas wycieczek.

CB radio kanał 19 (tzw. drogowy)
Większość kierowców – użytkowników CB ma na trasie stale włączone radiotelefony na kanale 19. Kanał używany jest głównie do wymiany informacji o kontrolach drogowych, uzyskania informacji o sposobie dojazdu czy aktualnej sytuacji (utrudnieniach) w ruchu drogowym (np. kolizjach, wypadkach czy nieprzejezdnych drogach), lokalach gastronomicznych, stacjach benzynowych, sklepach czy serwisach samochodowych a także mniej samochodowych (kawały w korkach itp).

CB radio kanał 28 (tzw. bazowy)
Zwyczajowy kanał który w latach 90. był używany tylko do wywoływania – tzw. kanał „ogólny”, „wywoławczy”. Poza granicami kraju określany jest jako „kanał polonijny”.

CB radio kanał 30 (tzw. 161 „RadioTeam” lub „Romeo Tango”)
Umowny kanał roboczy 161RT czyli grupy łączności obywatelskiej CB radio. Na tym kanale prowadzone są korespondencje modulacją SSB na górnej wstędze USB (CB30USB).


  1. HFUnderground – Citizen’s Band Radio – www.hfunderground.com/wiki/CB