niedz.. lip 21st, 2024

Okręgi radioamatorskie

Historyczny, już nie obowiązujący podział obszaru Rzeczypospolitej Polskiej na dziewięć okręgów wywoławczych, obejmujących następujące województwa:

  1. zachodniopomorskie
  2. pomorskie i kujawsko-pomorskie
  3. lubuskie i wielkopolskie
  4. warmińsko-mazurskie i podlaskie
  5. mazowieckie
  6. dolnośląskie i opolskie
  7. łódzkie i świętokrzyskie
  8. lubelskie i podkarpackie
  9. małopolskie i śląskie

Do roku 2014 cyfra „0” oraz znaki wielocyfrowe przeznaczone były dla stacji okolicznościowych (wyjątek stanowiła stacja HFØPOL).

Obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie pozwoleń radiowych w służbie amatorskiej znosi całkowicie pojęcie okręgu wywoławczego. Od 2015 roku każdy podmiot wnioskujący o wydanie pozwolenia radiowego może we wniosku zamieścić propozycję do trzech znaków wywoławczych, w których może wybrać dowolną cyfrę arabską z zakresu od 0 do 9 niezależnie od miejsca planowanej instalacji stacji.