niedz.. lip 21st, 2024

ADRF – Radiolokacja

Radiolokacja sportowa jest amatorskim sportem „mapy i kompasu”, łączącym umiejętności biegu na orientację i poszukiwania kierunku nadającego radia. Jest to wyścig na czas, w którym zawodnicy używają mapy do biegu na orientację, kompasu magnetycznego i anteny kierunkowej służącej do poszukiwania nadajników radiowych. Reguły i międzynarodowe zawody organizowane są przez IARU (International Amateur Radio Union).

Na całym świecie najbardziej znany jest pod akronimem z języka angielskiego ARDF (Amateur Radio Direction Finding) ale nazywany jest też radioorientacją sportową, radiosportem lub „polowaniem na lisa” (łowy na lisa).

Podczas zawodów ARDF uczestnicy używają urządzeń radiowych pracujących na fali 2 metry lub 80 metrów według przydziału częstotliwości (Band Plan). Te dwa pasma wybrane zostały z powodu ich uniwersalnej dostępności dla krótkofalowców we wszystkich krajach świata.

Instalacja radiowa – odbiorcza noszona przez zawodników podczas biegu musi być zdolna do odbioru sygnału transmitowanego przez pięć nadajników i składa się odbiornikatłumika i anteny kierunkowej. Najczęściej jest to jedno, przenośne urządzenie zawierające wszystkie trzy elementy.