pon.. maj 27th, 2024

Digital Library of Amateur Radio & Communications

https://archive.org/details/dlarc

Cyfrowa Biblioteka Krótkofalarstwa i Łączności to biblioteka materiałów i zbiorów związanych z krótkofalarstwami i wczesną łącznością. DLARC jest finansowany ze znacznego grantu prywatnej fundacji  Amateur Radio Digital Communications w celu stworzenia biblioteki cyfrowej, która dokumentuje, przechowuje i zapewnia otwarty dostęp do historii tej społeczności.

Ten bezpłatny zasób łączy zarchiwizowane cyfrowe materiały drukowane, treści cyfrowe, strony internetowe, historie mówione, kolekcje osobiste oraz inne powiązane zapisy i publikacje. Celem DLARC jest zarówno dokumentowanie historii krótkofalarstwa, jak i udostępnianie bezpłatnie dostępnych zasobów edukacyjnych dla naukowców, studentów i ogółu społeczeństwa.

Aby dodać treść do tego projektu, wyślij e-mail na adres kay@archive.org


The Digital Library of Amateur Radio and Communications is a library of materials and collections related to amateur radio and early communications. The DLARC is funded by a significant grant from Amateur Radio Digital Communications, a private foundation, to create a digital library that documents, preserves, and provides open access to the history of this community.

This free resource combines archived digitized print materials, born-digital content, websites, oral histories, personal collections, and other related records and publications. The goals of the DLARC are both to document the history of amateur radio and to provide freely available educational resources for researchers, students, and the general public.

To contribute content for this project, email kay@archive.org