sob.. kwi 13th, 2024

RadioEdukacja

Spotkania, szkolenia, kursy i warsztaty realizujemy na terenie całego kraju.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat realizowanych przez RadioTeam Polska projektów o charakterze edukacyjnym – skontaktuj się z nami telefonicznie!

Organizujemy indywidualne oraz grupowe kursy, szkolenia i warsztaty o tematyce:

 • Łączność radiowa – Amatorska (ASR).
 • Łączność radiowa – Amatorska (egzamin ASR).
 • Łączność radiowa – Obywatelska (CB radio, PMR446).
 • Łączność radiowa – Kryzysowa (w ramach ASR / CB radio / PMR446).
 • Łączność radiowa – Na podstawie posiadanych pozwoleń radiokomunikacyjnych.
 • Obsługa urządzeń radiodyfuzyjnych w studio radiowym stacjonarnym.
 • Obsługa urządzeń radiodyfuzyjnych w studio radiowym przewoźnym.
 • Obsługa urządzeń rejestrujących dźwięk (w tym również edytorów audio).
 • Emisja głosu, praca z mikrofonem w studio.
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna.
 • Konstruowanie urządzeń radiowych – odbiorczych.
 • Konstruowanie urządzeń radiowych – nadawczych.
 • Programowanie urządzeń radiowych (w tym DSP).
 • Propagacja fali elekromagnetycznej – skuteczny, użyteczny zasięg.
 • Pomiary anten, linii transmisyjnych, urządzeń nadawczych, nadawczo-odbiorczych.
 • Prawo Telekomunikacyjne – ustawy, przepisy, normy i zalecenia.

Organizujemy również indywidualne lub grupowe radio-spotkania tematyczne w kierunku rozwoju innowacyjności, wynalazczości i optymalizacji zasobów w kontekście postępu radio-technicznego.

Kurs – cykl zajęć edukacyjnych, służących zdobyciu wiedzy i umiejętności w określonym zakresie; to działanie mające na celu nauczenie pewnej umiejętności, od zera, bądź od pewnego poziomu i ze z góry zamierzonym celem.

Szkolenie – cykl wykładów poświęconych sprecyzowanemu tematowi, którego głównym celem jest uzupełnienie czyjegoś wykształcenia, zdobycie wiedzy, albo uzupełnienie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji; to kształcenie w zakresie nieskomplikowanych umiejętności i nawyków praktycznych w formie kilku ćwiczeń, które nie wymagają szczegółowego przygotowania teoretycznego.

Warsztat – (politechnizacja) zajęcia praktyczne doskonalące pewną umiejętność, lub zajęcia praktyczne, których celem jest opracowanie lub wytrenowanie określonego sposobu lub metody działania.