niedz.. lip 21st, 2024

hamNet / AMPRnet

AMPRNet (AMateur Packet Radio Network) – zbudowana przez radioamatorów, sieć komputerowa połączona z radiostacjami. Inne nazwy tej sieci to IPv4 Network 44/8, Network 44, hamNet.

Radioamatorzy używali już protokołu TCP/IP w sieci Packet Radio długo przed pojawieniem się publicznego internetu. Klasa A 44 posiada zarezerwowane ponad 16,7 milionów adresów IP przeznaczonych dla radioamatorów na całym świecie; nastąpiło to w latach siedemdziesiątych dzięki staraniom Hanka Magnuskiego, kiedy internet był jeszcze w powijakach.

hamNet / AMPRnet nie jest klasyczną, publiczną siecią internetową, choć zasada działania jest taka sama.

AMPRnet jest związany łączami (linkami) z siecią Packet Radio. Z powodu ograniczeń szerokości pasma radiowego, linki zwykle ograniczone są do maksimum 9600 bodów, najczęściej 1200 bd na VHF i UHF oraz 300 bd na KF. AMPRnet w pełni obsługuje TCP/IP uwzględniając obsługę protokołów FTP, Telnet, Ping, Finger i HTTP. Ostatnio AMPRnet zyskał szybkość połączenia radiowego do 108 Mbit/s używając protokołu HSMM.

Adresy IP w tym bloku (A 44) zawierają się w przedziale 44.0.0.0/8 i są dostępne dla każdego licencjonowanego radioamatora. Adresy przypisywane są przez koordynatorów wolontariuszy i są routowane przez internet.

Sieć AMPRnet używa domen drugiego poziomu ampr.org, które dostępne są dla radioamatorów chcących zarejestrować i uruchomić swoje hosty lub do innych celów związanych z amatorskimi systemami komputerowymi.

Aktualne zestawione sieci widoczne na mapie online hamnetdb.net

Poniżej opisane założenia, zostały oparte na założeniach sieci hamNet opisanych przez Janna DG8NGN w dokumencie: DCC2014-TheEuropeanHAMNET-DG8NGN.pdf

 • Dla polskiej sieci hamNet została przydzielona podsieć: 44.132.0.0/17
 • Sieć 44.132.0.0/17 nie jest routowana za pośrednictwem IPIP, tylko poprzez centralną bramę (hub) za pośrednictwem tuneli PPTP (VPN).
 • hamNet jako sieć radioamatorska, z założenia powinna dążyć do zestawiania połączeń przy zastosowaniu rozwiązań bezprzewodowych pracujących na pasmach amatorskich.
 • Dla każdego okręgu przypisana została sieć o rozmiarze /22, która dzieli się na kolejne podsieci:
 • 32 sieci o rozmiarze /27 (przypisywane do indywidualnych lokalizacji – sieci rozgłoszeniowych)32 sieci o rozmiarze /29 (Linki radiowe)
 • 64 sieci o rozmiarze /30 (Linki VPN)
 • Każda lokalizacja (sieć rozgłoszeniowa) posiada jeden router
 • Każda lokalizacja otrzymuje podsieć o rozmiarze /27 od koordynatora (30 adresów użytkowych)
 • podsieci przypisywane są z przeskokiem (co druga), pozostawiając przestrzeń do ewentualnego podwojenia pojemności podsieci do /26,
 • Sieć /27 może zostać wewnętrznie podzielona na:
 • 1 x /28 dla użytkowników (stacji końcowych)
 • 1 x /28 dla usług
 • Każda lokalizacja używa podsieć /29 celem łączności z innymi lokalizacjami.

 1. TwoP-ARDC44NetResults-0.8 (January 20th, 2023) – www.ardc.net/wp-content/uploads/ARDC-44net-Survey-Assessment-Results-sm.pdf