niedz.. lip 21st, 2024

Kalendarz

07.06.2024

Wycieczka integracyjno-edukacyjna Sekcji Radiołączności JS 2006 do Radiostacji Gliwice


07.06.2024

Wycieczka jest zwieńczeniem cotygodniowych, pozalekcyjnych zajęć RadioEdukacyjnych, które zakończyły się w tym roku, stanowiąc nagrodę za zaangażowanie uczestników. To przede wszystkim wycieczka integracyjno-edukacyjna, mająca na celu zarówno zacieśnienie więzi między uczestnikami, jak i poszerzenie ich wiedzy radiotechniczno-historycznej.

Wycieczka Sekcji Radiołączności Jednostki Strzeleckiej 2006 z Nowego Sącza do Radiostacji Gliwice odbędzie się 7 czerwca 2024 roku. Radiostacja Gliwice, wpisana na listę Pomników Historii w 2017 roku, znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, który jest częścią Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH). Obiekty na tej liście charakteryzują się szczególnymi wartościami materialnymi i niematerialnymi dla dziedzictwa kulturowego Polski. Sponsorem wycieczki jest organizacja RadioTeam Polska.


Krótka historia Radiostacji Gliwickiej

Pod koniec sierpnia 1939 roku Gliwice były miastem przygranicznym, graniczącym z Polską. Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy w 1933 roku, miasto zyskało na znaczeniu jako bastion niemczyzny na wschodnich rubieżach Rzeszy. W 1935 roku uruchomiono stację nadawczą przy ul. Tarnogórskiej, wyposażoną w nadajnik o mocy 8 kW i 111-metrową drewnianą wieżę antenową, która służyła głównie do retransmisji programu rozgłośni wrocławskiej (Reichssender Breslau).

31 sierpnia 1939 roku doszło do incydentu, znanego jako prowokacja gliwicka, kiedy to oddział pod dowództwem Alfreda Helmuta Naujocksa, udający polskich powstańców, zaatakował radiostację. Planowano nadanie komunikatu o polskiej ofensywie, ale z powodu braku odpowiedniego sprzętu technicznego, udało się jedynie nadać kilka słów, słyszalnych jedynie w promieniu kilku kilometrów.

Prowokacja gliwicka była częścią szerszej akcji „Tannenberg”, mającej na celu obciążenie Polski odpowiedzialnością za wybuch wojny. Mimo niepowodzenia w Gliwicach, propaganda niemiecka szybko rozpowszechniła informacje o rzekomym polskim ataku.

Po wojnie radiostacja gliwicka pełniła różne funkcje, w tym retransmisję audycji Radia Katowice i zakłócanie sygnału Radia Wolna Europa. Obecnie budynki radiostacji stanowią oddział Muzeum w Gliwicach, a zabytkowa wieża antenowa, najwyższa drewniana budowla w Europie, nadal służy celom komunikacyjnym i jest atrakcją turystyczną.