Kategoria: ASR Nagrania dla telewizji Polskiej (reportaż) - amatorska służba radiokomunikacyjna (ASR) - SOTA - Małopolska

Nagrania dla telewizji Polskiej (reportaż) - amatorska służba radiokomunikacyjna (ASR) - SOTA - Małopolska